Members comments:

 =  Concursul ierarhizeaza poetii
razvan rachieriu
[19.Jan.22 10:42]
“Concursul” de creație ierarhizează poeții, astfel că în vârful ei sunt propulsați poeții valoroşi, dacă critica este obiectivă şi imparțială şi la baza ei sunt împinşi poeții care s-au îndepărtat de apogeul valorii şi au atras minimul creațional.
To be able to add comments you must be browsing using the language this text uses.

Use the existing link (near text registration date), or choose the specific language and acces this text again.

Go back !