agonia
english

v3
 

Agonia.Net | Policy | Mission Contact | Participate
poezii poezii poezii poezii poezii
poezii
armana Poezii, Poezie deutsch Poezii, Poezie english Poezii, Poezie espanol Poezii, Poezie francais Poezii, Poezie italiano Poezii, Poezie japanese Poezii, Poezie portugues Poezii, Poezie romana Poezii, Poezie russkaia Poezii, Poezie

Article Communities Contest Essay Multimedia Personals Poetry Press Prose _QUOTE Screenplay Special

Poezii Romnesti - Romanian Poetry

poezii


 
Texts by the same author


Translations of this text
0

 Members comments


print e-mail
Views: 3941 .CUM S-FEAÞI CÃTUȘA
prose [ ]
pirmith adunat di Pericle Papahagi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
by [Armana ]

2011-10-06  | [This text should be read in armana]    | 
Tu-ună dzuă di veară, nă moași avea ișită n păduri ti leamni ș-ti buburet. Cum căfta aoa ș-aclo, na, deadi pi dzati furi. Vru s-fugă moașa, ma furl’i u-acătară ș-u ligară.
– Va ti tăl’iem, mae, ăl’i dzăsi un fur, că hil’i-tu nă prudeadi unăoară și va nă vătăma tut.
Moașa plăndzea și tut lă dzătea s-u-alasă, că-i oarfănă, că-i niputută. Pănă apoea, a căpitanlui ăl’i si nilui. Un an năinti l’i-avea moartă mă-sa, cari eara tu vrăsta a moașil’iei.
– S-nu u tăl’iem, dzăti el, ma s-u dutem tu un loc ascumtos și aclo s-u-alăsăm s-moară di foami.
U loară ș-u dusiră tu un loc, iu, niadzădzuă, nu puteai s-vedz niti dauă ceapi diparti.
Șidzu aclo moașa dauă dzăli, fără s-măcă nă mășcătură di păni. A treia-dz vru s-fugă, ma nu ștea pri iu, că nu s-videa di vărnă parti. Ti tihi tricu pri aclo nă capră agră ș-moașa s-lo după capră ș-putu s-easă dit păduri. Lo apoea calea cătră casă, ma agiumsi pi un munti ș-aclo cădzu mpadi di curmată ș-di-agiună ti eara, că di trei dzăli nu ș-avea băgată niti nă sărmă n gură. S-ascumsi moașa tu-ună groapă, că l’i-eara frică s-nu u duchească tiva furl’i.
– Dă-ni putana s-mac, l’i strigă moașa dit groapă, că mor di foami.
– Mori ș-crechi, ăl’i dzăsi nveasta, ma ghini s-mori, ca s-nu armănă moași pisti loc, că nă scot suflitlu a noauă, a nveastilor.
Vedz, că atea mul’iari avea inati pi moași, că năsă nu tritea ghini cu soacră-sa și-l’i si părea că tuti moașili nu suntu buni.
– S-ță hibă nilă, lea Cată, ași u cl’ima nveasta, că de, cu di-ayia ascăpai di la furi.
– Stăi, s-lă spun, ma-i ași.
S-dusi Cata ațea anapuda ș-lă spusi iu-i moașa. Furl’i s-năiriră multu și s-dusiră cu nveasta, ca s-u află și s-u facă cumăt. Cata tut ma lă striga:
– Ia-u! ia-u!
Furl’i u-acătară ș-căndu va s-u tăl’ia, moașa anăltă mănili nsus și dzăsi:
– Doamne Dumnidzale! avdză plăngul a meu! Aestă mul’iari, ti nu-avu nila di mini ș-mi prideadi, si s-faca ună prici nică și cu zori să s-hrănească. Tu loc di Cată, s-l’i strigă cătuși; ș-cum ază strigă ia-u! ia-u! di-aoa ș-năinti să strigă: miau! miau!
Dumnidză u-ascultă ș-ași s-feati cătușa.

.  |
 
shim Home of Literature, Poetry and Culture. Write and enjoy articles, essays, prose, classic poetry and contests. shim
shim
poezii  Search  Agonia.Net  

Reproduction of any materials without our permission is strictly prohibited.
Copyright 1999-2003. Agonia.Net

E-mail | Privacy and publication policy

Top Site-uri Cultura - Join the Cultural Topsites!